طراحي و ساخت متر ليزري

هدف اين مقاله ارائه روشهاي نوين فاصله سـنجي و سـاخت نمونـه عملـي متـر ليـزري بـر پايـه انتخـاب مناسـبترين روش بـا احتـساب پارامترهايي از قبيل هزينه، امكان پذيري ساخت، تجهيزات مورد نياز و موجود در داخل كشور بوده است. در اين راستا نخست به بررسـي تئوريك اين روش پرداخته و سپس نمونه عملي و نتايج تست آن، مورد بررسي قرار خواهد گرفت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *