طراحي و ساخت مالتي پلكسر هشت كانال ديتا

ه طور معمول انتقال دیتای 1 SCADA از طریق سیستمهـای 2 PLC صـورت می پذیرد . با توجه به اینـکه PLC های آنالوگ موجود امکان برقراری ارتباط حداکثر دو کانال دیتای 600 bps را دارا می باشند، در برخی از پستها که دیتای اسکادای مربوط به چندین پست دیگر وارد می گردد، به منظور ارسال آنها به مرکز ، نیاز به استفاده از تعداد زیادیPLC . احس س می گردد درصورتی که با داشتن یک دستگاه مالتـی پلکسر ، پس از مالتی پلکس نمودن اطلاعات فوق الذکر می توان از یک عدد لینک PLC جهت انتقال چندین دیتای SCADA استفاده نمود . به این ترتیب مشکلات استفاده از چندین PLC در یک پست که دارای مشکلاتـی از جمله تخصیص فرکـانس می باشد ، حـل می گردد . به عنـوان مثال هـم اکنـون با توجه به سیاست صنعت برق مبنی بر بدون اپراتـور شدن پستهای63KV ، انتقـال دیتـای جمع آوری شده از پستهای مذکور و انتقـال آن به مراکز دیسـپاچینگ مد نظر می باشد . باتوجه به اینـکه در اینـگونه مـوارد نیـازی به ارسـال Voice حـس نمی گردد ، مالتی پلکسر کانالهای دیتا میتواند به عنوان یک راه حل مناسب مورد استفاده قرار گیرد . مالتـی پلکسـر طراحـی و ساختـه شـده امکـان مالتی پلکس نمودن هشت پورت دیتا با پروتکل آسنکرون و نرخ بیت حداکثر 1200bps را دارا می باشد . روش مالتی پلکسینگ انجام شده ، TDM بوده و پروتکل ارتباطی بین دستگاههای مالتی پلکسر، 3 HDLC می باشد .

علیرضا کسائی فرد – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مریم شبرو – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *