طراحي و ساخت سخت افزار رله ديستانس ميكروپروسسوري

در اين مقاله نحوة طراحي و ساخت سخت افزار يك رلة ديستانس ميكروپروسسوري توصيف خواهد شد. رلة مورد بحث شامل سه بخش اساسي، مينيمم سيستم، دستيابي اطلاعات و ورودي _ خروجي مي باشد كه هر يك برروي يك كارت مجزا نصب شده و توسط Slot هايي برروي يك Back Plane قرار گرفته و با يكديگر مرتبط شد هاند. در كارت مينيمم سيستم امكان ارتباط سريال با كامپيوتر، ارتباط با صفحه كليد و صفحه نمايش در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن Watch-Dog-Timer در سخت افزار قابليت اطمينان سيستم به نحو مناسبي افزايش يافته است. كارت دستيابي اطلاعات شامل عناصري ازقبيل مبدل آنالوگ به ديجيتال، مالتي پلكسر و فيلتر هاي آنالوگ قابل تنظيم مي باشد. در اين كارت چهار ورودي جريان و سه ورودي ولتاژ در نظر گرفته شده است. كارت ورودي _ خروجي نيز شامل تعداد مناسب ورودي و خروجي مي باشد كه امكان ارسال فرمانها به محلهاي ديگر يا دريافت سيگنالهاي كنترلي از محلها و وسايل حفاظتي ديگر به رله را ميسر ميسازد. توسط سخت افزار ساخته شده مي توان الگوريتم ها و طرح هاي مختلف حفاظت خطوط انتقال را مورد بررسي و مقايسه قرار داد.

 

حسن خراشادي زاده، مجيد صناي عپسند
قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند
گروه مهندسي برق و كامپيوتر – دانشكده فني – دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *