طراحي و ساخت ريموت راديو ترانك از طريق خطوط PLC به منظور پوشش نقاط كور شبكه راديو ترانك

شبكه راديو ترانك برق تهران از تعدادي سايت مخابراتي ، بيسيمP0F  و يك نود P P1Fمركزي تشكيل شده است. ارتباط و فرامين صوتي ديسپاچينگ ها با پست هاي فشارقوي از طريق بيسيم هاي راديو ترانك است. سايت هاي مخابراتي نقش تكرار كننده براي بيسيم ها را دارند و براي برقراي تماس آنتن بيسيم ها بايد در شعاع آنتن سايت ها قرار گيرد ولي به علت گسترده گي بيسيم هاي شبكه برق تهران كه شامل بيسيم هاي استان البرز و استان قم و نواحي استان تهران ميشود بعضي از پست ها در اين شعاع قرار نميگيرند و نميتوانند ارتباط صوتي با ديسپاچينگ ها برقرار كنند و سيگنالي بين اين پست ها و سايت ها ردو بدل نميشود كه در اصطلاح نقطه كوري شبكه ميگويند دستگاه ساخته شده ميتواند از طريق خطوط فشار قوي PLCP2FPاطلاعات  P3Fبيسيم ها و فرامين آن ها و صداي افراد را به شبكه وارد كند و صدا را به گوش ديسپاچينگ ها برساند و مشكل كوري شبكه را حل كند.دستگاه ساخته شده پس از انجام آزمايش هاي مكرر به صورت طرح صنعتي در آمده و در برخي پست هاي برق تهران در حال استفاده توسط مشتركان ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *