طراحي و ساخت دستگاه سنجش ميزان برگشت فعاليت عضلاني بيماران بعد از بيهوشي عمومي

بلوك كننده هاي عصبي عضلاني يا شل كنننده هاي عضلاني، بطور وسيعي در اعمال جراحي و در بيهوشي عمومي استفاده مي شوند و داروهاي بيهوشي هم آثار تضعيفي بر روي عضلات دارند. بيهوشي دهندگان و پرسنل مراقبت كننده بيماران در بخش بعد از بيهوشي ، بطور سنتي از طريق معيارهاي باليني ،وضعيت برگشت عصبي عضلاني را ارزيابي مي كنند كه اين روش در 42 درصد موارد ناكافي و نارساست . باقيماندن شلي عصبي عضلاني ، يك ريسك فاكتور براي بيماران قلمداد مي شود و منجر به حوادث خطرناك مثل هيپوكسي و بي كفايتي تهويه اي در مرحله بعد از عمل و بيهوشي مي شود. بنابراين براي حل مشكل سنجش ميزان برگشت فعاليت عضلاني دستگاهي طراحي كرده و ساخته ايم كه در اين مقاله به شرح آن مي پردازيم.

 

حسين سالار بهرستاقي ، دكتر ابراهيم نصيري فرمي
دانشكده فني دانشگاه گيلان ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *