طراحي و ساخت دستگاه ارسال آلارم هاي شبكه راديوترانك از طريق شبكه GSMو پيامك به افراد

شبكه راديو ترانك برق تهران از تعدادي سايت مخابراتي ، بي سيم و يك نودكنترلر مركزي تشكيل شده است. سايت هاي مخابراتي نقش تكرار كننده براي بي سيم ها را دارند و هر سايت تعداد زيادي بي سيم را تحت پوشش خود قرار ميدهد. كار اصلي نود كنترلر مديريت بر سايت ها و بي سيم ها و جمع آوري آلارم هاي ارسالي از سمت سايت ها و نمايش بر روي كامپيوتر مركزي ميباشد. در روش سنتي و معمول افراد متخصص بايد روزانه به مكاني كه كامپيوتر مركزي نودكنترلر در آن جا قرار دارد رجوع كرده و آلارم ها را جهت رفع عيوب گزارش نمايند. اعلام رسيدگي سريع به آلارم هاي شبكه حياتي است زيرا با توجه به محدوديت سايت هاي مخابراتي در صورت خرابي يك سايت و از مدار خارج شدن آن تعدادي زيادي از بي سيم ها از مدار خارج شده و ارتباط ديسپاچينگ ها با پست ها دچار اختلال مي شود. دستگاه طراحي و ساخته شده ميتواند به كامپيوتر مركزي نود كنترلر وصل شده و كليه آلارم هاي ارسالي به اين كامپيوتر را آشكار و فيلتر و آلارم هايي كه براي ما در اولويت هستند را از طريق شبكه GSMبه اكيپ هاي رفع عيب پيامك نمايد. همچنين دستگاه به صورت دوطرفه عمل كرده و افراد مذكور هم ميتوانند به دستگاه پيامك دهند و از راه دور وضعيت آلارم ها و شماره افرادي كه قرار است به آن ها پيامك شود را تغيير دهند. دستگاه ساخته شده پس از انجام آزمايش هاي مكرر به صورت طرح صنعتي در آمده و در سايت سعادت آباد جايي كه نودكنترلر مركزي برق تهران قرار دارد نصب شده ودر حال ارسال آلارم هاي شبكه به صورت پيامك به افراد متخصص مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *