طراحي و ساخت درايو كنترل برداري موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از پردازشگر سيگنال ديجيتال TMS320F240

l امروزه با پيشرفتهاي اخير در زمينه پردازش ديجيتال و ساخت پردازندههاي سيگنال ديجتيال ) (DSPبا سرعت و دقت بسيار بالا، پيادهسازي سيستمهاي کنترل و بکارگيري روشهاي پيچيده کنترلي امکان پذير شده است. در اين مقاله درايو كنترل برداري يك موتور سنكرون آهنرباي دائم با استفاده از پردازشگر سيگنال ديجيتال سري TMS320F240 كه به منظور كاربرد در درايوهاي الكتريكي طراحي گرديده( پيادهسازي شده است. سپس ضمن تشريح بخشهاي مختلف سيستم كنترل، مراحل تكميل حلقه هاي كنترلي بيان شده و در پايان نيز نتايج آزمايشگاهي ارائه گرديده كه بيانگر دقت و كارائي سيستم كنترل ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *