طراحي و ساخت ترانس اندازه گيري تركيبي 24 كيلوولت

ترانسفورماتور مركب سه فاز مجموعه اي از سه ترانسفورماتور جريان و سه ترانسفورماتور ولتاژ در يك ترانسفورماتور است. طراحي فشرده، وزن كم، قيمت تمام شده مناسب و سهولت نصب و بهره برداري از مزاياي منحصر به فرد ترانسفورماتور اندازه گيري مركب ( Combined Instrument Transformer(CIT)) است. اين مقاله مراحل  طراحي، تحليل و تستهاي نهايي انجام شده بر روي محصول را بررسي مي كند. در اين راستا، طراحي عايقي و الكترومغناطيسي كه از بخشهاي اصلي طراحي يك محصول فشار قوي هستند به تفصيل بحث شده اند. در اين راستا بخش اول اين مقاله به طراحي عايقي محصول و بخش دوم به طراحي الكترومغناطيسي محصول مي  پردازد. در نهايت به منظور نشان دادن قابليت عملكرد موثر محصول در بخش سوم به بررسي نتايج تستهاي نوعي و جاري انجام شده روي محصول و مقايسه اين تستها با مقادير مجاز تعيين شده بر اساس استاندارد IEC مي پردازيم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *