طراحي و ساخت الكترود بي سيم براي دستگاه الكتروكارديوگرام

امروزه بكارگيري مخابرات بي سيم در كاربردهاي پزشكي در حال ايجاد انقلابي عظيم در امر درمان و علوم پزشكي است. در همين راستا و از آنجاييكه دستگاه الكتروكارديوگرام ) (ECGكم تهاجم ترين روش براي ثبت سيگنال قلب مي باشد، در اين مقاله، با طراحي و ساخت الكترود بي سيم براي آن، امكان كنترل از راه دور بر روي قلب بيمار فراهم آمده است. اين دستگاه سيگنال قلب را از بدن دريافت كرده وپس از ارسال بي سيم، در كامپيوتر نمايش مي دهد. اين سيستم داراي دو گره ) (nodeاصلي مي باشد: در گره ت ،لاو وسط يك مدار سنسور، سيگنال قلب مربوط به يك اشتقاق ) leadز ا ( بدن اخذ شده و ضمن شناخت انواع نويزهاي موجود و اعمال فيلترهاي مناسب، آماده ارسال شده و بصورت بي سيم ارسال مي شود. در م دو گره نيز سيگنال دريافت و از طريق پورت سريال وارد كامپيوتر شده و در انتها توسط نرم افزار ،MATLABبه منظور حذف نويز برق شهر پردازش شده و به نمايش در مي آيد. دستگاه پيشنه داراي وزن كم، اندازه كوچك، مصرف توان پايين و قيمت مناسب بوده و سيگنال نهايي نيز از كيفيت مناسب برخوردار و براي تشخيص پزشكان معتبر مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *