طراحي و بهينه سازي ترانسفورماتور كمپكت به كمك الگوريتم ژنتيك

ترانسفورماتورها يكي از گران قيمت ترين و پيچيده ترين ادوات سيستم قدرت به حساب مي آيند. با توجه به كاربردهاي گوناگون ترانسفورماتورها، طراحي انواع مختلف آنها داراي پيچيدگي هاي خاص خود بوده و در عين حال كاهش قيمت تمام شده ترانسفورماتور نيز از نظر اقتصادي حائز اهميت مي باشد. در اين مقاله ضمن معرفي ترانسفورماتور كمپكت به عنوان تركيبي از دو ترانسفورماتور
زمين و تغذيه، روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيك جهت طراحي و سپس بهينه سازي ترانسفورماتور مذكور ارائه گرديده است. الگوريتم پيشنهادي قادر به طراحي ترانسفورماتور كمپكتي است كه ضمن حداقل شدن هزينه توليد، مي تواند دو وظيفه متفاوت اين گونه ترانسفورماتورها را در محدوده هاي گارانتي شده به درستي انجام دهد. نهايتا كارآيي الگوريتم ارائه شده با مقايسه نتايج حاصل از آن با يك نمونه طرح موجود نشان داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *