طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

عملي جهتاين مقاله به بررسي طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه مركز مهندسي فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت ميپردازد. همچنين تاثير تعداد چاه ها و نيز تاثير پهناي ورقه هاي مسي كه در مش بندي استفاده شده با استفاده از نرم افزار ETAPشبيه سازي شده و تاثير آن بر مشخصات سيستم زمين مانند ولتاژ گام و ولتاژ تماسي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد پهناي ورقه هاي مسي مش بندي نسبت به طول اين ورقه ها مي بايست داراي نسبت مشخصي باشد و در صورت تجاوز از اين محدوده باعث بدتر شدن مشخصات سيستم زمين ميگردد. در انتها نيز تاثير ظرفيت خازني سيستم زمين بر قابليت هاي انجام تست بررسي مي گردد و يك راه كار عملي جهت افزايش قابليت انجام تست در آزمايشگاه ارائه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *