طراحي و بكارگيري يك الگوريتم ژنتيك تركيبي جهت حل مسئله بهينه سازي تخصيص انرژي و رزرو

در محيط رقابتي صنعت برق، در بين خدمات جانبي، تامين ظرفيت رزرو مورد نياز سيستم از اهميت ويژه اي برخوردار است. تامين ظرفيت رزرو از طريق يك بازار رقابتي مي تواند در رسيدن به قابليت اطمينان مطلوب و دلخواه سيستم، حل مشكلات ظرفيتي سيستم و كاهش هزينه تامين رزرو موثر واقع گردد. انتخاب يك مدل كامل و مناسب  براي بازار رزرو مي تواند مشكلات بهره برداري رزرو را به حداقل برساند. در اين مقاله پس از تعريف انواع كالاي رزرو، مدلي براي راه اندازي بازار رزرو در محيط تجديد  ساختار يافته صنعت برق ارائه مي شود. همچنين روشي براي حل مسئله بهينه سازي تخصيص كالاي انرژي و رزرو توسط الگوريتم ژنتيك و تركيب اين الگوريتم با برنامه ريزي خطي ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *