طراحي و بررسي اقتصادي سيستم برق خورشيدي براي يك ساختمان اداري در تهران

در اين مقاله سيستم برق خورشيدي متصل به شبكه براي يك ساختمان اداري به مساحت 120 متر مربع و داراي يك زير زمين با همين مساحت در تهران طراحي و هزينه اوليه و بهاي برق توليدي تعيين گرديده است . تعداد و آرايش ماژولهاي فتوولتاييك طوري انتخاب شدند كه جمع جبري داد و ستد برق با شبكه در طول سال صفر باشد . با فرض طول عمر 20 سال، قيمت اوليه سيستم براي ماژولهاي ساخت ژاپن 425 ميليون ريال و براي ماژول هاي ساخت ايران 403 ميليون ريال مي باشد . بهاي برق در ماژولهاي ياد شده به ترتيب برابر با 4150 و 3830 ريال براي هر كيلو وات ساعت برق توليدي مي باشد . اين مطالعه نشان مي دهد كه استفاده از برق خورشيدي در ساختمان هاي اداري با توجه به سياست انرژي دولت در خريد برق از انرژي هاي تجديد پذير، در حال حاضر در تهران اقتصادي نيست.

 

مهدي بهادري نژاد ، بهاره فرهمندپور
استاد مهندسي مكانيك
كارشناس ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي
دانشكده مهندسي مكانيك – دانشگاه صنعتي شريف
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *