طراحي وشبيه سازي اينورترهاي 3سطحي، 5 سطحي و 7 سطحي

در اين مقاله نحوه كليد زني اينورترهاي چند سطحي توضيح داده شده است. نحوه قرار گرفتن ديودها ، خازنها و كليدها در اينورتر چند سطحي با شماتيك آنها آمده است و مشاهده مي شود كه با فركانس كليد زني مناسب براي هر كليد چگونه سطوح ولتاژ مناسب توليد مي شود و همچنين نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار MATLAB مشاهده مي شود و چگونگي توليد ولتاژ سينوسي اينورترهاي 3سطحي، 5 سطحي و 7 سطحي با فركانس كليد زني دقيق نشان داده مي شود.

 

سيد محمود مدرس سريزدي- عبدالحميد حاج محمدي – مهدي دهقاني اشكذري
دانشگاه آزاد تهران جنوب – دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان – دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *