طراحي وساخت حسگر الكترواپتيكي ترانسفورماتور ولتاژ نوري با چينش وساختار جديد

در اين مقاله به اختصار مزايا و برتريهاي روش اپتيكي در اندازهگيري پارامترهاي موردنياز صنعت برق اشاره شده و روشهاي متداول و معمول در بكارگيري بلورهاي الكترواپتيك در ترانسفورماتورهاي نوري ولتاژ توضيح داده ميشود. سپس روشي جديد، ساده و كارآمد درساخت و بكارگيري يك بلور الكترواپتيك بعنوان حسگر ولتاژ فشارقوي ارائه شده ونحوه عملكرد اين حسگر كه از نوع تداخلسنجهاي ماخ‐زندر 1است توضيح داده ميشود. در ادامه نتايج مربوط به آزمايشهاي انجام گرفته بر روي اين حسگر كه نمايانگر كارايي آن در بكارگيري در تجهيزات ابزار دقیق پست های فشار قوی شرح داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *