طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل

دانلود مقاله : طراحي نيروگاه انرژيهاي تجديدپذير مستقل با بكارگيري الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري

با توجه به اهميت دستيابي به پيكربندي مناسب سيستمهاي

انرژي مختلط مستقل از شبكه از منظر كاهش هزينه پياده سازي و پشتيباني پيوسته بار و از سويي طبيعت غيرخطي

مسئله تعيين متغيرهاي طراحي و همچنين وجود پيچيدگي هاي مضاعف در خصوص طراحي سيستم هاي مختلط در

مقايسه با سيستمهاي صرفاً بادي و يا صرفاً خورشيدي، بكارگيري الگوريتمي قدرتمند به منظور بهينه سازي ضروري مي نمايد.

لذا در مقاله حاضر با هدف برقراري بهترين مصالحه بين هزينه و قابليت اطمينان (LPSP) ، سيستم انرژي مختلط متشكل از توربينهاي بادي (WT)،

آرايه هاي خورشيدي (PV) و بانك ذخيره توان به صورت مستقل از شبكه جهت تأمين الگوي استاندارد بار IEEE طراحي مي شود .

داده هاي بار، تابش آفتاب و سرعت وزش باد قطعي و مربوط به منطقه

اردبيل ميباشد. هزينه هاي سيستم شامل هزينه سرمايه گذاري اوليه، تعمير و نگهداري و تعويض ادوات ميباشد.

قيمتهاي در نظر گرفته شده واقعي بوده و تجهيزات بهكار گرفته شده نيز همگي در بازار موجودند .

از الگوريتم قدرتمند رقابت استعماري (ICA) در جهت بهينه سازي سيستم انرژي بهره گرفته ميشود

كه تاكنون عملكرد مناسبي در بسياري كاربردها از خود نشان داده است.

مقايسه نتايج با الگوريتمهاي متداول PSO و GA حاكي از توانايي اين روش در يافتن پيكربندي مناسبتر نسبت به دو روش قبل دارد.

به جهت حداقلسازي خطاي شبيه سازي، اثرات دما، ،وزش باد و زاويه نصب در

توليد توان صفحات خورشيدي و اثر ارتفاع بر توليد بخش بادي و راندمان بانك باتري مدنظر قرار گرفته شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *