طراحي منحني هاي كاركرد قابل پذيرش توان براي موتورهاي تك فاز و سه فاز (CBEMA)

در اين مقاله روش طراحي منحني هاي كاركرد قابل پذيرش توان CBEMA1براي موتورهاي تك فاز و سه فاز توضيح داده خواهد شد. در ابتدا سرعت استاندارد محور به عنوان شاخص كاركرد مناسب موتور در نظر گرفته شده و با استفاده از شبيه سازي يك نمونه از موتورهاي تك فاز و سه فاز در نرم افزار ،MATLAB منحني هاي تغيير سرعت اين موتورها در برابر دامنه هاي مختلف كاهش كوتاه مدت )فلش (2ولتاژ به طول دوره زماني آن به دست مي آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *