طراحي مفهومي كويل تروئيدي مارپيچي در تعامل با اينورتر منبع ولتاژ با استفاده از الگوريتم هاي كلاسيك

هستند را دارا مي بااين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي را ارائه مي كند و بدنبال آن مقادير پارامترهاي اين مدل را با استفاده از نمونه برداري از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي شناسايي مي نمايد . مقايسه مقادير پارامترهاي شناسايي شده با پارامترهاي استخراج شده از تحليل هندسي مدل بيان مي دارد كه الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تابع شبكه توانايي بسيار بالايي در شناسايي مقادير پارامترهاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كه با نويز همراه هستند را دارا میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *