طراحي مدولاتور پالسي نيمه هادي براي كلايسترون

توليد پالسهاي انرژي با دامنه و پهناي متفاوت براي طيفي از لامپهاي كلايسترون يكي از مسايل مطرح در گروه هاي تحقيق و توسعه مراكز پژوهشي است. از\ آنجا كه كلايسترون ها بسته به سطح توان و فركانس در انواع متفاوتي توليد مي شوند، براي درايو هر كدام، لازم است از درايوري استفاده شود كه مشخصات كلايسترون مورد نظر را كاملا ارضا كند. در انجام پروژه هاي مختلف تحقيقاتي، كلايسترون هاي مختلفي ـ بسته به تعريف پروژه ـ مورد استفاده قرار مي گيرند، كه طراحي و ساخت درايور مورد نياز، وقت و هزينه زيادي را به پروژه تحميل مي كند. در اين مقاله، روشي براي توليد پالس هاي با دامنه ٢٥تا ١٢٥كيلوولت و پهناي ٢تا ٦ميكروثانيه پيشنهاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *