طراحي مدل مفهومي و استاندارد سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق در بخش توزيع

پيچيدگي شبكه توزيع برق در مناطق شهري و روستايي، تعداد زياد تجهيزات شبكه مذكور و نيز تغييرات سريع اطلاعات اجزاي شبكه، مديريت شبكههاي توزيع برق را با مشكل مواجه ساخته است. مديران و كارشناسان شركتهاي توزيع برق نيازمند استفاده از علوم و تكنولوژيهاي نوين جهت طراحي، مديريت و نگهداري شبكه توزيع برق  هستند. با توجه به ماهيت مكاني عوارض شبكه توزيع برق، بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي بعنوان علم و فن آوري مديريت بهينه اطلاعات مكان مرجع، مي تواند  در انجام بهينه فعاليت هاي توزيع برق، مديران و كارشناسان توزيع برق را ياري نمايد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *