طراحي كويل سلونوئيدي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي با استفاده از الگوريتمهاي بازگشتي

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژيم مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه مي كند و بدنبال آن مقادير پارامترهاي اين مدل را با استفاده از نمونه برداري از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي شناسايي مينمايد . مقايسه مقادير پارامترهاي شناسايي شده با پارامترهاي استخراج شده از تحليل هندسي مدل ، بيان مي دارد كه الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي RLS بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تابع شبكه توانايي بسيار بالايي در شناسايي مقادير پارامترهاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كه با نويز همراه هستند را دارا میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *