طراحي كنترلر هاي فازي توسط الگوريتم هاي ژنتيكي

با توجه به اينكه كنترلر هاي فازي، توانايي خود را در كاربردهاي مختلفي نشان داده اند، علاقه روزافزوني براي طراحي كنترلر هاي فازي، مخصوصاً با استفاده از روش هاي هوشمند وجود دارد. در اين مقاله، روشي اتوماتيك براي طراحي كنترلر هاي فازي، با به كارگيري الگوريتم هاي ژنتيكي، ارائه شده است. در اين روش، توابع عضويت، قوانين فازي و تعداد قوانين به صورت همزمان تعيين مي شوند. تابع معيار مورد استفاده قرار گرفته شده بر اساس معيارهاي زماني سيستم كنترل، در نظر گرفته مي شود. روش ارائه شده بر روي يك سيستم اتومبيل شبيه سازي شده و كارايي آن، با مقايسه نتايج طراحي، با كنترلر مرجع طراحي شده توسط افراد كارشناس، نشان
داده شده است.

 

اشكان محمدزاده جسور
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *