طراحي فيلتر پسيو LCL براي اتصال تجهيزات الكترونيك قدرت متصل شونده به شبكه قدرت

طبق استاندارد IEEE519 براي تجهيزات متصل شونده به شبكه هاي قدرت , حداكثر دامنه هارمونيك هاي فركانس بالاي
جريان خروجي مستقل از جريان اتصال كوتاه شبكه و معادل با 0.3 درصد جريان نامي وسيله مورد نظر مي باشد. از اين رو اتصال تجهيزات الكترونيك قدرتي كه با اهداف مختلف نظير جبرانسازي توان راكتيو , جبرانسازي عدم تعادل و يا تزريق
توان اكتيو توليد شده توسط توربين هاي بادي يا سلول هاي خورشيدي و … به شبكه متصل مي شوند از طريق يك فيلتر
پسيو انجام مي پذيرد تا هارمونيك هاي فركانس سوئيچينگ جريان خروجي به مقدار مجاز محدود گردد . در اين مقاله با
تحليل نقش هريك از المان ها در مشخصه فركانسي فيلتر , روابطي جهت محاسبة دقيق مقادير پارامترهاي فيلترهاي پسيو LCL ارائه شده است . اين روابط مقدار بهينه هريك از پارامترها فيلتر را براي ادوات جبرانساز استاتيكي توان راكتيو نتيجه مي دهد . براي ساير كاربردها با تغيير كوچكي در بخش محاسبه اندوكتانس كوپلينگ متناسب با كاربرد مورد نظر، روابط ارائه شده, قابل تعميم است. اين روابط در بخش ( 5) براي طراحي يك جبرانساز استاتيكي توان راكتيو به توان نامي ±250KVAr مورد استفاده قرار گرفته است و با شبيه سازي به عمل آمده درستي اين طراحي تاييد شده است.

 

پيمان جعفريان
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
محمد توكلي بينا
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *