طراحي جريمة نامتعادلي بار براي مشتركين سه فاز

هدفمند كردن يارانه هاو من جمله يارانه هاي برق و انرژي مهمترين دغدغه مديران وسياستگذاران كلان كشور است . تعرفه مهمترين ابزار در اين راستا است . در صنعت برق به اين منظور تعرفه تصاعدي يا پله اي وتعرفه اوج بار و كم باري پيش بيني گرديده است .اخذ جريمه كيفيت نيز روشي ديگر براي هدفمند كردن يارانه ها و بهينه  سازي مصرف برق است . مصرف كننده اي كه الگوهاي مصرف بهينه و استانداردهاي كيفيت برق را رعايت كند مي تواند از يارانه مصرف برخودار شود ودر غير اينصورت نه  تنها مستحق در يافت يارانه نيست بلكه جريمه هم بايد بپردازد. به اين منظور شاخصهاي كيفيت برق بايد از درون استاندارد كيفيت برق استخراج و وارد آئين نامه تعرفه  هاي برق شوند تا عرضه كنندگان و مصرف كنندگان برق به موجب قانون ، هر دو ، ملزم به رعايت آن ها گردند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *