طراحي تفصيلي و پياده سازي سيستم ذخيره سازي سرما بر روي ساختمان اداري برق قرچك و ارزيابي عملكرد آن

در تداوم مطالعات صورت گرفته در زمينه بومي سازي فناوري و به كارگيري سيستمهاي ذخيره سازي سرما در كشور، پياده سازي سيستم پيش گفته در ساختمان اداري برق قرچك در دستور گروه مجري پروژه قرار گرفت . در اين راستا و به دنبال طراحي تفصيلي سيستم مذكور نسبت به خريداري تجهيزات لازم اقدام و طرح مذكور در ساختمان مورد اشاره پياده سازي گرديد . پس از پياده سازي سيستم ذخيره سازي، آزمونهاي اوليه ارزيابي عملكرد آن سيستم صورت پذيرفت . نتايج بدست آمده حاكي از عملكرد مناسب سيستم ذخيره سازي سرماي مورد اشاره مي باشد . توسعه بكارگيري اين سيستم در كشور مستلزم بومي سازي فناوري اين سيستم در كشور بوده و توجه بيشتر دست اندركاران عرضه انرژي كشور را مي طلبد . اين سيستم به عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند مديريت بار در كشور مي تواند عوايد قابل توجهي را نصيب كشور نمايد . در اين مقاله به چگونگي پياده سازي و ارزيابي عملكرد سيستم ذخيره سازي سرماي نصب شده در ساختمان اداري برق قرچك پرداخته شده است.

 

محمدابراهيم سربندي فراهاني – نوشين سعيدي – شبنم منصوري
پژوهشگاه نيرو
ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *