طراحي بهينه موتورهاي القائي تكفاز با توابع هدف راندمان ، ضريب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله با استفاده از روابط طراحي موتور القائي تكفاز و بكمك الگوريتم ژنتيك راهكاري نوين جهت طراحي بهينه موتور القائي تكفاز 115 ولت ، يك اسب بخا ر ، دو قطب و با سرعت 2900 دور بر دقيقه جهت حداقل سازي تلفات مسي سيم پيچهاي استاتور و رتور، تلفات آهني استاتور
(هسته و دندانه ها ) و بيشينه نمودن راندمان و ضريب قدرت ارائه شده است. همچنين مقايسه نتايج اين طراحي با طراحيهاي ديگر نشان مي دهد كه مربعي نمودن ابعاد هندسي موتور باعث مي شود تا جميع توابع هدف يكجا محقق شوند.

 

محمدرضا عليزاده پهلواني
دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر عباس شولائي
استاد دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر ابوالفضل واحدي
استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *