طراحي بهينه كنترل كننده PIDبراي رديابي ماكزيمم نقطه توان سلول خورشیدی با روش هوشمند آتوماتاي يادگيري تقويتي تركيبي

در سال هاي اخير، الگوريتم هاي MPPT1گوناگوني توسعه داده شده و به صورت گسترده جهت تعيين نقطه حداكثر توان معرفي شده اند].[8-2 كه تمركز اين روش ها بر روي يافتن چرخه كار بهينه بوده است. روش هاي بسياري براي تعيين نقطه حداكثر توانMPPتوسعه داده شده است. در 9جهت رديابي ،MPP يك جدول جستجو بر روي ميكرو كامپيوتر به كار گرفته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *