طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع اندازه گيري با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي طراحي ترانسفورماتور جريان نوع اندازه گيري ارائه شده است الگوريتم ارائه شده قادر به ارائه پارامترهاي طراحي ترانسفورماتور جريان مورد نظر به گونه اي است كه ضمن حداقل نمودن خطاهاي دامنه و جابجايي فاز تا 1/2برابر جريان نامي ، هزينه ساخت ترانسفورماتور را نيز حداقل مي نمايد . نهايتاً نتايج حاصل از طراحي چند نمونه ترانسفورماتور مختلف با الگوريتم مورد بحث ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *