طراحي استراتژي كنترل فازي جهت بهبود فروافتادگي ولتاژ و كنترل توان اكتيو در سيستم هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده پيل سوختي

با توجه به اهميت و گسترش روز افزون منابع توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع، در اين مقاله استراتژي كنترل انعطاف پذيري براي ارتباط منبع توليد پراكنده پيل سوختي با سيستم توزيع طراحي شده است . استراتژي كنترل مورد نظر از سه
كنترل كننده فازي به منظور كنترل توان اكتيو در سيستم توزيع، بهبود كيفيت توان از طريق مبدل DC/AC و كنترل ولتاژ خروجي مبدل DC/DC تشكيل شده است . از مزاياي كنترل كننده فازي مورد نظر ، خاصيت تطبيقي، پاسخ سريع و نرم نسبت به تغييرات و عدم حساسيت به تغييرات پارامترها كه يكي از ملزومات براي سيستم هاي توزيع است، مي باشد . نتايج شبيه سازي، كارايي و انعطاف پذيري استراتژي كنترل را نشان مي دهد.

 

مسعود علي اكبر گلكار ، امين حاجي زاده
دانشيار دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تهران، ايران
دانشجوي دكتري برق قدرت، دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *