طراحي، ساخت و آزمايش آنتن قلمي شكل

در اين مقاله آنتن خاصي كه آنرا آنتن قلمي شكل ميناميم معرفي ميشود. اين آنتن داراي ساختار بسيار ساده بوده و از برش مايل انتهاي يك موجبر دايروي بوجود ميآيد. ويژگي مهم اين آنتن امكان تشعشع مناسب آن هنگام تحريك توسط مود متقارني مثل TM01ميباشد. ابتدا نحوه تشعشع آن بصورت كيفي توضيح داده ميشود و سپس نحوه طراحي آن ارائه ميگردد. يك آنتن قلمي شكل در باند Xطراحي و شبيه سازي شده و سپس ساخته ميشود. نهايتاً آنتن ساخته شده آزمايش و نتايج آن ارائه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *