طبقه بندي مراحل خواب با استفاده از ويژگي هاي زمان-فركانس سيگنال EEG بوسيلة شبكه هاي عصبي

تشخيص مراحل خواب نيازمند روشي مناسب است تا بتواند هر مرحله را همانند روش هاي دستي و با استفاده از دانش هاي موجود در اين زمينه تعيين نمايد. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي EEG و EOG و استخراج ويژگي هاي مناسب از نمايش زمان- فركانس كه از طريق اسپكتروگرام بدست آمده است و همچنين با توجه به سيكل خواب و مرحله قبلي با استفاده از شبكه هاي عصبي به تعيين مراحل خواب پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد كه با استفاده از ويژگي هاي  زمان-فركانس و اعمال آن به شبكه هاي عصبي مي توان بهجداسازي مراحل خواب از يكديگر با دقت 85,25 % رسيد .

 

الهام قوچاني، محمد راوري، سيد سعيد راحتي قوچاني
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد
دانشكده فني مهندسي – گروه مهندسي پزشكي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *