صرفه جويي در مصرف انرژي با تأمين روشنايي معابر توسط لامپهاي متال هاليد

چشم انسان به عنوان مهمترين عضو حسي كه حدود %80 اطلاعات محيط را دريافت ميكند، نقش بسيار مهمي در چگونگي تأمين روشنايي بخصوص روشنايي معابر ايفا ميكند. تحقيقات و مطالعات اخير نشانگر اين مطلب مهم است كه طيف نوري لامپها بر سرعت عكسالعمل انسان در رانندگي و همچنين سطح روشنايي مؤثر جهت تشخيص موانع و جلوگيري از برخورد با آنان تأثير قابل توجهي دارد. در اين مقاله ضمن تشريح تئوري موضوع، فعاليتهاي آزمايشگاهي و مطالعات ميداني انجام شده در اين خصوص بررسي شده و اثبات گرديده است كه منابع داراي نور سبز ـ آبي مانند لامپهاي متالهاليد در مقايسه با منابع داراي نور زرد رنگ مانند لامپهاي بخار سديم پرفشار، شرايط ديد انسان جهت تشخيص موانع جانبي و همچنين ارائه عكسالعمل مناسب را در رانندگي، 6برابر بهتر تأمين ميكنند. به عبارت ديگر با تكيه بر قابليتهاي بينايي چشم انسان، ميتوان روشنايي معابر را با سطح روشنايي معمولي كمتر ولي با وضوح ديد بالاتر و مصرف توان بسيار كمتر تأمين كرد. اين مهم در حالت ايدهآل باعث كاهش مصرف كاهش مصرف انرژي به يك ششم مقدار فعلي و در حالت اجرايي حداقل به ميزان نصف مصرف كنوني ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *