شناسايي پارامترهاي مدل قوس KEMA در كليدهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك

بروز قوس الكتريكي در محفظه قطع كليدهاي قدرت پديده اي با اهميت، داراي رفتار پيچيده و در عين حال تعيين كننده در طراحي و مدل سازي كليدهاي قدرت مي باشد. در اين مقاله ضمن بررسي مدل قوس الكتريكي KEMA در كليدهاي قدرت ، روش جديدي مبتني بر الگوريتم ژنتيك به
منظور شناسايي پا رامترهاي آن ارائه مي شود . مدل قوس KEMA بر پايه معادلات كلاسيك Cassie و Mayr بنا نهاده شده است . مشكل  اساسي در به كار گيري اين مدل شناسايي و تعيين پارامترهاي آن مي باشد . استفاده از روش ارائه شده در اين مقاله ساده بوده و نيازي به اطلاع از پديده هاي فيزيكي رخ داده در محفظه قطع كليدهاي قدرت ندارد. در اين روش كليد قدرت به صورت يك جعبه سياه در نظر گرفته شده و
رفتار آن كه همان تغييرات ولتاژ دو سر قوس مي باشد ، به عنوان خروجي و جريان گذرنده از كليد ، ورودي محسوب مي شود. در الگوريتم ژنتيك پيشنهادي پارامترهايي كه به ازاي آنها بهترين تطابق بين ولتاژ محاسبه شده و ولتاژ اندازه گيري شده به وجود آيد، جستجو مي شوند.

 

وحيد رشتچي -عباس لطفي
استاديار گروه برق دانشكده مهندسي گروه برق دانشكده مهندسي
دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان
مركز تحقيق و توسعه شركت پارس سويچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *