شناسايي و طبقه بندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك و شبكه هاي عصبي

در روش پيشنهادي اين مقاله، از يك طبقه بندي كننده شبكه عصبي بر مبناي تبديل موجك گسسته براي طبقه بندي اغتشاشات كيفيت توان استفاده شده است . تبديل موجك گسسته، با استفاده از تفكيك پذيري چندگانه سيگنال مي تواند
كاراكترهاي اغتشاشات كيفيت توان را به حوزه فركانس – زمان ببرد. از انرژي بدست آمده از تجزيه سيگنال به زيرباندهاي
فركانسي، در استخراج پارامترهاي مشخصه براي طبقه بندي اغتشاشات مختلف، استفاده شده است . طبقه بندي كننده
پيشنهادي با استفاده از پنج مشخصه بدست آمده از تبديل موجك و يك مشخصه كمكي كه از طريق مقدار موثر سيگنال اصلي تعيين مي شود، طراحي شده است و راندمان طبقه بندي خوبي را بر اي انواع پديده هاي كيفيت توان و اغتشاشات تعريف شده در استانداردهاي IEEE و IEC ، نشان مي دهد. در نهايت، مقايسه اي بين آخرين روشهاي ارائه شده در اين زمينه و روش بكارگرفته شده در اين مقاله، صورت گرفته است.

 

سعيد نجاتي رضا قادري جواد روحي
دانشگاه مازندران ( مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني، دانشكده مهندسي برق )
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *