شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر برافزايش مشاركت مشتركين در پرداخت بموقع مطالبات برق بارويكردتحليل سلسله مراتبيAHP

نظر باينكه هزينه هاي شركت هاي برق ) توليد انتقال و توزيع ( اعم از هزينه هاي عمومي؛ اداري، توليد انرژي برق و تعمير و نگهداري تاسيسات از محل منابع درآمدي حاصل از فروش انرژي برق تامين مي گردد. لذا وصول اين درآمد ها و مشاركت مشتركين در پرداخت بهاي برق در راستاي خدمات مطلوب به مشتركان و مشتريان و برآورد نمودن خواسته ها و نيازه هاي كاركنان صنعت برق از اهميت ويژه اي برخودار است. محاسبات و آمار هاي موجود وصول مطالبات در شركت توزيع برق استان گلستان نشان ميدهد كه مبلغ وصولي همواره كمتر از ميزان فروش بهاي برق مي باشد. با اين ترتيب هر ساله بر حجم مطالبات شركت توزيع برق استان گلستان از مشتركين افزوده مي شودكه باصطلاح رسوب بدهي عنوان مي گردد.ادامه اين روند وضعيت نا به هنجاري را ايجاد مي نمايد كه بايد هر چه سريعتر با برنامه ريزي و مشاركت تمامي امكانات درون سازمان، راه حل مناسبي را به دست آورده و وضعيت نقدينگي شركت رابهبود بخشيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *