شناسايي موانع موجود دراستقرار نظام مشاركت كاركنان مطالعه موردي (نيروگاه هاي گازي استان خراسان)

تخصصي بودن فعاليتهاي نيروگاهي و اهميت توليد برق در كشور به عنوان منبع انرژي دركشورمان، موضوع قابل توجهي است. محدوديت هاي تهيه قطعات يدكي و نياز  مستمر براي بهينه سازي و افزايش كارايي سيستم هاي مو جود در نيروگاه، توجه بيشتر مسئولين را به فعاليت هاي كاركنان بصورت ارائه پيشنهادها و مشاركت  آنان معطوف مي كند ، به عبارت ديگر مشاركت كاركنان الگوي موثر و روش مفيدي براي ارتباط كاركنان بامديريت است ،با راه اندازي بازار برق و اقتصادي كردن فعاليت هاي  نيروگاه،نظام مشاركت مي تواند كمك بيشتري در سودآوري وكارايي توليد برق نمايد .در اين مقاله ضمن مطالعه فعاليت كاركنان درنظام مشاركت در سال 83 ،موانع  موجودبراي مشاركت بيشتر آن شناسائي – هاي 81 شده وهمچنين راه كارهايي جهت رفع آن ارائه گرديده است.

 

حسن الله داديمصطفي رجبي مشهدي
برق منطق هاي خراسان – شركت مديريت توليد نيروگا ههاي گازي خراسانايران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *