شناسايي غيرخطي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين

اين مقاله، روش جديدي براي شناسايي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين و در نظر گرفتن تقريب تكه اي خطي پيشنهاد شده است . در اين روش، از دو بلوك خطي – ديناميك و غير خطي – استاتيك براي مدل كردن ژنراتور استفاده شده است و هر دو بلوك به طور همزمان شناسايي مي شوند. روش مطرح شده بر روي مدل غيرخطي مرتبه سوم ژنراتور سنكرون پياده شده است . در اين مطالعه، ولتاژ تحريك به عنوان سيگنال ورودي و و لتاژ ترمينال، جريان ترمينال و توان الكتريكي خروجي ژنراتور به عنوان سيگنالهاي خروجي در نظر گرفته شده اند . نتايج شبيه سازي دقت و كارائي مدل شناسايي شده را نشان م يدهند.

 

مهديه سادات سعدآبادي، مهدي كراري، مريم السادات اخوان حجازي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *