شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي مدل سيستمهاي ديناميكي و استاتيكي ارائه ميگردد. اين روش مي تواند براي مدل كردن سيستمهاي غير خطي و پيچيده كه اطلاعي از ساختار مدل آن وجود ندارد، بسيار مفيد باشد. در اين روش، برنامه سازي ژنتيكي (GP) و الگوريتم ژنتيك به صورت همزمان و در كنار هم عمل مي كنند. به طوريكه ساختار سيستم بوسيله برنامه سازي ژنتيكي و پارامترهاي آن به كمك الگوريتم ژنتيك بهينه مي گردد. با بهينه سازي همزمان ساختار و پارامترها، مي توان مدلي با دقتي بالاتر بدست آورد . در پايان، روش پيشنهادي بر روي يك سيستم ديناميكي و يك سيستم استاتيكي آزمايش مي شود و صحت عملكرد برنامه تاييد ميگردد.

 

مهناز اروانه -دكتر ناصر پريز
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *