شناسايي زنجيره هاي DNAبا استفاده از فيلترهاي همسان متغير با زمان

زنجيره (deoxyribonucleic acid) DNAشامل اطلاعات ژنتيكي هر فرد مي باشد. به استخراج اين اطلاعات توالي يابي (DNA sequencing) DNAمي گويند. از آنجا كه خطاهاي كوچك در فرايند استخراج اطلاعات سبب ايجاد اشتباهات بزرگ در آزمايشات ژنتيكي مي شود، دقت در طي فرايند توالي يابي براي كاهش خطاها بسيار حايز اهميت مي باشد. ما در اين مقاله با استفاده از فيلترهاي همسان متغير با زمان به آشكار سازي توالي يابي DNAپرداخته و عوامل موثر در كاهش احتمال خطاها را بهبود بخشيده ايم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *