شناسايي خطي شبكه قدرت شامل TCSC به منظور طراحي پايدارساز نوسانات توان

از آن جايي كه شبكه هاي قدرت روز به روز بزرگ تر و پيچيده تر مي شوند، نياز به اعمال رو شهاي مدل سازي با حجم محاسبات كم و دقت بالا براي به دست آوردن مدل هاي مرتبه پايين اين شبكه ها به منظور مطالعات پايد اري ضروري به نظر
مي رسد. در اين مقاله روش شناسايي خطي حلقه باز شبكه قدرت براي طراحي پايدارساز نوسانات توان TCSC ارايه شده است . پارامترهاي مدل شبكه قدرت با ساختار خطاي خروجي ، با استفاده از دو دسته داده تخمين و ارزيابي و به وسيله روش تخمين خطا بهينه سازي شده اند . نتايج برازش مدل هاي به دست آمده براي سه نقطه كار و دو آرايش يك شبكه قدرت دو ناحيه اي نشان دهنده دقت بالاي اين روش است. با استفاده از مدل ها ي مرتبه پايين ، يك پايدارساز نوسانات توان TCSC براي اين شبكه طراحي و تنظيم شده است. شبيه سازي هاي حوزه زمان بر اي تاييد كارايي خوب مدل هاي شناسايي شده در طراحي پايدارساز TCSC ، انجام شده اند.

 

رضا پوررمضان – صادق واعظ زاده -حميدرضا نورزاده
دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *