شناسايي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك و طبقه بندي كننده بيز

در اين مقاله روش جديدي براي شناسايي خطاهاي امپدانس بالا ارائه شده است. به كمك اين روش خطاهاي امپدانس بالا از بين انواع حالات گذرا، نظير كليدزني خازني، كليدزني بارهاي فشار ضعيف و متوسط، خطاي تكفاز، جريان هجومي ترانس و كليدزني خط بدون بار و جريان نشتي مقره ها تشخيص داده مي شود. در اين روش براي دسترسي به مؤلفه هاي فركانس بالاي سيگنالها و استخراج ويژگيها از تبديل موجك، براي انتخاب ويژگيها از روش آناليز مؤلفه هاي اصلي و براي جداسازي داده ها از طبقه بندي كنندة بيز استفاده شده است. اطلاعات مربوط به خطاهاي امپدانس بالا با انجام آزمايش بر روي يك فيدر 20kv و ساير حالات گذرا با شبيه سازي يك فيدر با اطلاعات واقعي به كمك برنامه EMTP بدست آمده اند. نتايج نشان دهندة قابليت بالاي روش پيشنهادي براي شناسايي خطاهاي امپدانس بالا مي باشند.

 

عليرضا صديقي اناركي- محمودرضا حق يفام
دانشگاه يزد -دانشگاه تربيت مدرس
مجتمع فني و مهندسي،دانشكده مهندسي برق -دانشكده فني و مهندسي، بخش مهندسي برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *