شناسايي تجربي مدل ديناميكي- كنترلي توربين گازي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – شناسايي تجربي مدل ديناميكي- كنترلي توربين گازي V94.2 نيروگاه شيروان

دانلود مقاله :‌ شناسايي تجربي مدل ديناميكي- كنترلي توربين گازي V94.2 نيروگاه شيروان

مدل هاي ديناميكي سيستم هاي توليد قدرت براي شبيه سازي رفتار برقي – مكانيكي سيستم هاي قدرت در حالت هاي مختلف مانند اتصال به شبكه، قطع ناگهاني از  شبكه و … استفاده مي شوند. مدل هاي مختلفي با سطح پيچيدگي هاي متفاوت از سيستم توربين-گاورنر براي مشخص كردن رفتار ديناميكي توربين هاي گازي وجود د ارد.توربين هاي گازي تاثير بسزايي بر روي رفتار ديناميكي شبكه برق دارند و مطالعات شبكه نيازمند در اختيار داشتن مدل ديناميكي آنهاست. بخش قابل توجهي از نيروگاه هاي گازي كشور را توربين هاي V94.2 ساخت شركت زيمنس تشكيل مي دهند. در اين مقاله مدل ديناميكي توربين V94.2 نيروگاه گازي شيروان در حالت استفاده از سوخت گاز بدست آورده مي شود و سپس رفتار توربين با استفاده از اين مدل در برابر اغتشاشات دامنه كوچك شبيه سازي مي گردد . از مدل GAST-2A كه براي توربين هاي GE ارائه شده است، براي مدلسازي توربين استفاده شده و پارامتر هاي آن از طريق  آزمايش هاي مختلفي كه روي نيروگاه انجام گرفته استخراج شده  است. براي اولين بار در كشور روي اين نوع توربين تست انجام شده و مدل ديناميكي آن ارائه مي گردد . نتايج آزمايش هاي صحه سنجي دقت مطلوب مدل بدست آمده را نشان مي دهد.

 

جعفر آقاياري حسين بلاغي اينالو
پژوهشگاه نيرو
تهران-ايران
دانشگاه صنعتي شريف
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *