شناسايي انحرافات با دليل در بار شبكه توزيع نيرو

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي امكان شناسايي انحرافات با دليل در بار شبكه توزيع نيرو به كمك كنترل آماري بار و نمودار EWMA

دانلود مقاله : بررسي امكان شناسايي انحرافات با دليل در بار شبكه توزيع نيرو به كمك كنترل آماري بار و نمودار EWMA

انحرافات با دليل بار معمولاً ناشي از بي برق شدن قسمتي از شبكه به علت عملكرد تجهيزات حفاظتي و مانور، تغيير عمده الگوي مصرف مشتركين يا حوادث غير مترقبه

مي باشد.
لذا ضروري است ميزان بار به صورت مستمر مورد پايش قرار گيرد و در صورت افزايش يا كاهش بار هر فيدر و خروج آن از حدود كنترل تعريف شده اقدامات مورد نياز صورت

پذيرد. با توجه به تغييرات طبيعي پيك بار روز و شب ناشي از شرايط جوي و عوامل اجتماعي نياز است حدود كنترل به گونه اي تعريف گردد كه وضعيت غير عادي به

سرعت شناسايي شده و واكنش مناسبي در خصوص تغييرات بار اتخاذ گردد همچنين از هشدارهاي غير ضروري به علت تغييرات طبيعي بار جلوگيري شود.

 

تحقيقات كنوني بر پيش بيني بار و ميزان مصرف انرژي متمركز شده است و نياز به تحقيقات متمركز در خصوص پايش آماري بار و بررسي ميزان انحراف از مقدار پيش بيني

شده بار هر فيدر فشار متوسط احساس ميشود. در اين مقاله با استفاده از حدود

كنترل نمودارهاي كنترل آماري بار شوهارت و ميانگين متحرك موزون نمايي EWMA بار،

تعدادي از فيدرهاي فشار متوسط شهرستان كرج مورد پايش قرار گرفته و كارايي اين حدود كنترل در غياب انحرافات بادليل ارزيابي شده است .
همچنين موانع استفاده بهينه از اين روش و راهكارهاي مقابله با آنها شرح داده شده است.

 

عباس سقايي – بهمن جمشيدي عيني – اكبر زارع كابلدول – رضا وثيق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *