شناسايي، انتخاب و اولويت بندي پروژه هاي بهبود فناوري اطلاعات ITبا استفاده از تكنيك TOPSISفازي

هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي، انتخاب و اولويتبندي پروژههاي بهبود فناوري اطلاعات  IT شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان ميباشد. روش گردآوري دادهها، كتابخانهاي- ميداني بوده و جامعه آماري پژوهش، معاونين، مديران و كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات آن شركت را تشكيل ميدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *