شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر و نتايج آن ها

هدف از اين مقاله شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر و نتايج آن ها مي باشد. در اين آزمون ها ايمني در برابر اثرات الكترومغناطيسي، توسط فاكتور محدوده كاري ايمن FOM كه نسبت ميزان نويز مجاز به ميزان نويز واقعي است تعريف مي گردد. چنانچه FOM<1باشد، تمهيدات لازم جهت كاهش سطح اغتشاشات الكترومغناطيسي به محدوده مجاز بايد انجام گردد. نتايج حاصل از آزمايشات و محاسبات انجام شده در ارتباط با سازگاري الكترومغناطيسي تجهيزات و سيستم هاي كنترل اتوماتيك نيروگاه نشان مي دهد كه مقدار عددي FOMدر تمامي موارد بزرگتر از يك بوده و در غالب موارد بسيار بزرگتر از يك مي باشد كه بيانگر فاصله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *