شبیه سازی و تحلیل تاثیرات پارامترهای موثر در جریانهای کرونا

اندازه گیری و بررسی جریانهای کرونا همواره مورد بحث بوده است. بهدلیل دشواریها و اختلاف بین دستگاههای اندازه گیری، همواره بررسی پدیده کرونا با ابهامات گوناگون مواجه بوده است. برای درک مکانیزمهای فیزیکی و برای توجیه نتایج آزمایشگاهی، مدلسازی کامپیوتری تخلیه بار الکتریکی کرونا توسط نرم افزار Comsol Multiphysicsدر این مقاله ارائه شده است. هدف این است که برخلاف نتایج آزمایشگاهی، مدلهای کامپیوتری توضیحی موجه درباره فیزیک کرونا برای شرایط مشخص ارائه کنند. این بررسی کامل و توضیح ریاضی مدل شبیهسازی، استفادهی بسیار زیادی برای حل مسائل طراحی تجهیزات  HVدر مقیاس بزرگ خواهند داشتystems

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *