شبکه هاي حسگر بیسيم و الگوريتمها مسيريابي ي بهينه جهت بهبودکارايي و کاهش انرژي مصرفي

پيشرفتهاي اخير تكنولوژي در شبكه هاي بي سيم موردي (اد هاک ) ١ و شبكه هاي بي سيم حسگر باعث گرديده است كه جمع آوري اطلاعات در مناطقي كه كاربر
نميتواندحضورداشته باشدامكان پذير گردد. در يك شبكه حسگر نمونه، حسگرها به طورجداگانه مقادير محلي را نمونه برداري (اندازه گير ي) مي كنند و اين اطلاعات را درصورت لزوم براي حس گرهاي ديگر و در نهايت براي مشاهده گر اصلي ارسال مي نمايند. عملكرد شبكه اين است كه گزارش پديده هايي راكه اتفاق مي افتد به مشاهده گري بدهد كه لازم نيست از ساختار شبكه و حس گرهايي جداگانه و ارتباط آنها چيزي بداند. اين شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخالت انسان کار مي کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *