شبيه سازی و پياده سازی ديدگاه مدلسازی و کنترل چندگانه برروي مدل آزمايشگاهي هليکوپتر

ديدگاه مدلسازی و کنترل چندگانه ١روشي مناسب جهت مدلسازی و کنترل سيستم های غير خطی ويا متغير با زمان با تغييرات سريع ٢در ديناميک پلانت ميباشد. راستاي عمودي) (Elevatorپلانت هلي کوپتر آزمايشگاهي بدليل غير خطي و متغير بودن ديناميک آن مدلي مناسب جهت بررسي عملکرد ديدگاه مذکور ميباشد. در اين مقاله عملکرد روش مدلسازی و کنترل چندگانه روی کانال عمودی پلانت هلي کوپتر آزمايشگاهي شبيهسازي و سپس پيادهسازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *