شبيه سازی و آناليز يک چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DCبا استفاده از تکنيک PWM

کسوکننده های PWMبا توجه به تاثير پذيری و اقتصادی بودنشان درتوان های پايين بيشتر برای درايورهـای DCويـک که طبقه قبل از سيستم های اينورتری به کار گرفته می شوند در عين سادگی طرح بسيار با صرفه و قابل اعتمادتر از طرح هـای ديگـر می باشد . در ولتاژهای بالا می توان از ولتاژ خروجی مبدل AC-DC BUCK-BOOSTکه برای کنترل درايورهای سرعت متغيير تک فاز يا سه فاز هستند استفاده کرد . اين مقاله يک مدار معادل برای حالت پايدار ويک مدل ديناميکی برای حالـت گـذرا را در يـک مبدل AC-DC BUCK-BOOSTکوپل شده به يک موتور که با تکنيک PWMکنترل می شود معرفی می کند و در باره شکل موج های ولتاژ و جريان و مشخصه های ورو موئثر بودن مدل را مشخص میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *