شبيه سازي CVT درنرم افزار PGTRP و تحليل اثر حالت گذراي CVT بر عملكرد رله ديستانس

نرم افزار PGTRP كه يك نرم افزار تحليل حالت گذرا است، به زبان C++Builder نوشته شده است و از روش حل معادلات ديفرانسيل به روش ران كوتا (RK) استفاده مي كند. مدلهاي مورد استفاده در اين نرم افزار براي تجهيزات الكتريكي شبكه نظير ترانسفورماتور و همچنين انواع خطاها نوشته شده است . خروجي برنامه PGTRP شامل جريان هاي سه فاز و ول تاژهاي سه فاز شين ها مي باشد. اين خروجي ها با فرمت خاصي تعريف شده و در فايلي ذخيره مي شوند . همچنين سرعت و شتاب و شارفاصله هوائي مربوط به ماشينها و …. نيز در فايلها ذخيره مي شوند.خروجي ها بگونه اي طراحي شده اند كه براي تست انواع رله براحتي قابل استفاده باشند. در اين مقاله ابتدا ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT) به صورت كامل مدل شده است.سپس تحليل حالت گذر ا در CVT در هنگام وقوع خطا در لحظه پيك ولتاژ و در هنگام وقوع خطا در لحظه صفر ولتاژ به ازاي وجود مقسم ولتاژ خازني با ظرفيت هاي خازني مختلف با انواع مدارات ميراكننده به صورت كامل انجام شده است .در انتها تأثير حالت گذراي CVT بر عملكرد رله ديستانس بررسي شده است.

 

دكتر حسين عسگريان ابيانه- مهندس احسان عابدي
دانشگاه صنعتي اميركبير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *